Mục đích trò chơi: Giúp người chơi nhận thức sự khác nhau của các tiêu dùng và sản xuất của con người trong phát thải Khí nhà kính, từ đó biết lựa chọn cách sống tối ưu, chống Biến đổi Khí hậu, bảo vệ môi trường.
  
 


Làm một "bàn cờ", mỗi chiều có 6 ô vuông hoặc hơn. Mỗi ô vuông chứa một hình vẽ ứng với một hoạt động có thể gây ra hoặc không (theo số điểm ghi trên hình) Khí nhà kính (CO2, CH4...) như đạp xe, đi xe máy, đi ô tô... hay ăn uống.
 
4 người chơi lần lượt đứng cách "bàn cờ" một khoảng cách nhất định (3-5m). Mỗi người sẽ tung 6 chiếc vòng nhỏ vào bàn cờ. Vòng rơi nào ô nào thì trọng tài hô to tên hình vẽ, điểm số của ô đó. Điểm của 6 lần tung được cộng lại. Ai có tổng số điểm thấp nhất là người thắng cuộc