Cập nhật lúc 20/06/2011 16:07:12
Cò trắng với Rồng Vin
17/6/2011 - Thám tử Cò trắng giúp nhóm Thực tế của Rồng Vin làm quen với các khái niệm về Biến đổi khí hậu, Khí nhà kính, Hiệu ứng nhà kính, Dấu vết Carbon... Các em còn rất hào hứng vẽ các bức tranh có chủ đề bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu và chơi các trò chơi tiết kiệm điện, tiết kiệm nước.    
Buổi chiều, các em chơi trò chơi "Tái chế giấy", qua đó biết được mỗi người có thể bảo vệ rừng, chống biến đổi khí hậu như thế nào.