Cập nhật lúc 09/03/2011 11:12:27
Dream House tổng kết...
... đợt sinh hoạt "Truy tìm Dấu vết Carbon"Sau khi tham gia khóa đào tạo giảng viên của Pi C&E (Training of Trainer) về Biến đổi khí hậu, Truy tìm dấu vết Carbon, thày cô trường tiểu học Dream House đã xây dựng bài giảng, tổ chức giảng dạy cho các em học sinh hiểu về Biến đổi khí hậu, Dấu vết Carbon và các cách chống biến đổi khí hậu.

Sau một thời gian hoạt động, ngày 7/3/2011, Dream House cùng Pi C&E tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm. Bà Salomon Sophie và Nguyễn Thị Thanh An, đại diện Tổ chức phát triển Pháp - nhà tài trợ cũng tới tham dự và chia vui với các thày cô.