Cập nhật lúc 04/08/2010 10:52:35
CO2 tương đương là gì?


Chúng ta biết có Khí nhà kính gồm nhiều loại: Các-bô-níc (CO2), Mê-tan (CH4), Ô-xýt Ni-tơ (N2O), Ozone (O3)... và mỗi loại khí này có khả năng làm ấm Trái đất với mức độ khác nhau. Để so sánh khả năng làm ấm, nóng Trái đất của các loại Khí nhà kính với nhau, người ta so sánh khả năng làm ấm nóng Trái đất của các khí khác với khả năng làm ấm nóng Trái đất của khí CO2 trong một khoảng thời gian nào đấy.

Thuật ngữ "CO2 tương đương" có thể được hiểu rõ qua một số ví dụ dưới đây:

Trong 100 năm:
  • Một phân tử Khí nhà kính CH4 có khả năng làm ấm, nóng Trái đất gấp 25 lần phân tử Khí nhà kính CO2;
  • Một phân tử Khí nhà kính N2O có khả năng làm ấm, nóng Trái đất gấp 298 lần phân tử Khí nhà kính CO2;
  • Một phân tử Khí nhà kính CHF3 có khả năng làm ấm, nóng Trái đất gấp 14.800 lần phân tử Khí nhà kính CO2.
     
CÁC TIN KHÁC
CFC có ở đâu? (04/08/2010)
N2O có ở đâu? (04/08/2010)