Cập nhật lúc 04/08/2010 10:56:29
Vòng tuần hoàn Carbon là gì?Carbon là một nguyên tố cơ bản tạo nên thế giới hữu cơ (động vật, thực vật, con người). Carbon không tự nhiên sinh ra và không tự nhiên mất đi, nó luân chuyển tuần hoàn  từ nơi này sang nơi khác. Carbon có mặt ở khắp nới, có thể ở trong cây cỏ, rau quả làm thức ăn cho động vật, con người; có thể ở trong loài động vật này làm thức ăn cho loài động vật khác hoặc cho con người. Khi cây cỏ, động vật và con người chết đi, bị phân huỷ, carbon lại trở về lòng đất, tiếp tục nuôi sống thực vật, động vật và con người. 
 
 
 
 
CÁC TIN KHÁC
CFC có ở đâu? (04/08/2010)
N2O có ở đâu? (04/08/2010)