Cập nhật lúc 03/03/2011 13:36:02
Năng lượng, cho dù ở trạng thái tiềm năng hay động năng, xuất hiện ở nhiều dạng thức nhau. Các dạng này có thể chuyển đổi từ một dạng này sang một dạng cần thiết để sinh công.
Cập nhật lúc 03/03/2011 11:16:48
Năng lượng xuất hiện trong hai trạng thái sơ khai, thế năng và động năng. Thế năng là năng lượng được lưu giữ. Động năng là sự giải phóng thế năng tạo ra chuyển động, cuối cùng là sinh công. Công là sự truyền năng lượng để chuyển một vật dời đi một đoạn đường.
Cập nhật lúc 03/03/2011 11:12:26
Năng lượng là một khía cạnh quan trọng của cuộc sống hiện đại. Nó bao gồm điện, nhiệt và các loại năng lượng khác sử dụng trong gia đình, hoạt động kinh doanh và vận chuyển. Năng lượng như là một nguyên tắc khoa học được tìm thấy ở nhiều nguồn và dạng thức.
Cập nhật lúc 27/02/2011 14:54:31
Mỗi hoạt động sau đây thêm 1 kg CO2 khí thải vào Dấu chân carbon của bạn: Đi du lịch bằng phương tiện công cộng (xe lửa hoặc xe buýt) khoảng cách từ 10 đến 12 km (6,5-7 dặm)...
Cập nhật lúc 27/02/2011 14:47:12
Dấu chân Carbon của bạn là tổng tất cả các phát thải CO2 (carbon dioxide), sinh ra bởi hoạt động của bạn trong một khung thời gian nhất định. Thông thường, dấu chân Carbon được tính trong khoảng thời gian một năm.
Cập nhật lúc 27/02/2011 12:09:53
Dấu chân (vết) Carbon được định nghĩa là: Tổng lượng khí nhà kính được sản xuất trực tiếp và gián tiếp hỗ trợ hoạt động của con người, thường được mô tả bằng tấn khí carbon dioxide (CO2) tương đương.