Cập nhật lúc 20/07/2010 18:43:35
Mục đích: Giúp người học hiểu cách phân loại chất thải theo tính chất, khả năng tái chế, độ độc hại.

Dụng cụ: Giấy, bút, bảng, phấn.

Cách chơi: Có nhiều đội chơi, mỗi đội 3-4 người. Nhiệm vụ của mỗi đội là liệt kế và phân loại càng nhiều càng tốt trong một thời gian nhất định (4-5 phút) các loại rác thải theo tính chất như hữu cơ, vô cơ, kim loại, nhựa, giấy; theo khả năng có thể tái chế, không thể tái chế… Đội nào liệt kê được nhiều là đội đó thắng cuộc.