Cập nhật lúc 20/07/2010 16:11:23
Mục đích: Giúp người chơi biết các khái niệm về biến đổi khí hậu, tác hại và các ứng phó với biến đổi khí hậu.

Dụng cụ: Vài ba tờ giấy Ao, chia ra các ô, số ô bằng số các câu hỏi trắc nghiệm về biến đổi khí hậu.

Cách chơi: Mỗi đội chơi được phát một tờ giấy to đã chia ô. Mỗi ô vuông ứng với một câu hỏi về biến đổi khí hậu. Mỗi khi trả lời sai 1 câu, 1 ô vuông bị mất (cắt) đi. Đội nào bị cắt nhiều ô vuông đội đó sẽ thua. Có thể cử 4-5 bạn của mỗi đội đứng trên tờ giấy đội nào còn “đảo” để đứng chân sau cùng là đội đó thắng cuộc.