Cập nhật lúc 20/07/2010 19:27:32
Que diêm tự cháy & Phơi nắng Bóng bay

 

Phơi nắng túi nilon màu đen, và...

Mục đích:
Giúp người chơi có khái niệm về năng lượng mặt trời.

Dụng cụ:
Diêm, kính lúp (Que diêm tự cháy); Túi Polyethylene màu đen (Phơi nắng Bóng bay).

Cách chơi:

 
“Que diêm tự cháy”: Chơi vào lúc trời nắng. Dùng kính lúp tập trung năng lượng mặt trời đốt cháy que diêm.

“Phơi nắng Bóng bay”: Thổi khí đầy túi Polyethylene màu đen, buộc miệng túi lại. Đem bóng ra phơi nắng. Túi bóng màu đen sẽ hấp thụ năng lượng mặt trời, không khí bên trong nở ra đẩy bóng tự bay lên.
 

 

... bóng tự bay lên Mũ lưỡi trai có gắn quạt chạy bằng Pin Mặt trời