Cập nhật lúc 20/07/2010 15:59:05
Trò chơi “Domino Carbon” còn được gọi là “Domino Biến đổi khí hậu”

Mục đích: Giúp người chơi ghi nhớ, nhận biết các biểu tượng, khái niệm liên quan đến biến đổi khí hậu, dấu vết Carbon, các biện pháp phòng chống tương ứng…

Thiết kế trò chơi: Domino Carbon được thiết kế dựa trên Domino thông thường, gồm 36 thẻ (nhựa, gỗ…), mỗi thẻ chia hai phần, mỗi phần có ghi  điểm (từ 1 tới 6) và có một nửa (hoặc cả) hình vẽ biểu tượng cho một khái niệm liên quan tới biến đổi khí hậu, hoặc các hoạt động phòng chống biến đổi khí hậu tương ứng.

Cách chơi và tính điểm: Số người chơi, cách chơi và tính điểm tương tự như Domino bình thường.