Cập nhật lúc 20/07/2010 16:13:04
Mục đích: Giúp người chơi ghi nhớ, nhận biết các biểu tượng, khái niệm liên quan đến biến đổi khí hậu, dấu vết Carbon, ô nhiễm và bảo vệ môi trường…

Dụng cụ: Trò chơi gồm 36 hình vuông, gồm 18 cặp. Mỗi cặp là hai hình vẽ giống nhau liên quan đến biến đổi khí hậu, dấu vết carbon, các hoạt động, tổ chức chống ô nhiễm môi trường…

Cách chơi: Úp mặt có hình vẽ của 36 hình vuông, trộn đều và bắt đầu cuộc chơi. Nhiệm vụ của mỗi đội chơi là lúc đầu lật một hình vuông, sau đó tìm lật hình vuông thứ hai cùng cặp với hình vuông đã mở. Nếu lật sai, lại úp hình vuông đó xuống và tiếp tục lật cho đến khi tạo thành cặp thì coi là được một cặp. Đội nào mở hết 18 cặp hình giống nhau trước là đội đó thắng cuộc. Số người chơi: 6 người chia thành 2 đội, mỗi đội 3 người, 2 người chơi, 1 làm trọng tài giám sát chéo.