Cập nhật lúc 20/07/2010 16:07:26
Mục đích: Giúp người chơi biết và nhớ được các vật dụng tiêu thụ điện, xăng dầu… nguồn phát thải CO2 gây biến đổi khí hậu, từ đó có ý thức tiết kiệm điện, xăng dầu… khi làm việc tiếp xúc với các vật dụng này trong cuộc sống hàng ngày.

Dụng cụ: Giấy, bút viết, bảng, phấn.

Cách chơi: Tham gia trò chơi gồm nhiều đội chơi, mỗi đội vài người. Nhiệm vụ của mỗi đội là liệt kê (“Truy tìm”) trên giấy các máy móc thiết bị dùng điện, dùng xăng, dầu... Sau khi nộp bài cho giám khảo, các đội cử người ghi lên bảng những từ mà đội mình tìm được. Đội nào liệt kê được nhiều cụm từ nhất trong một thời gian xác định (~3-5 phút) là đội đó thắng cuộc.