Cập nhật lúc 20/07/2010 10:22:44
Cu Tý thộn mặt khi mẹ hỏi khí hậu là gì. Cu cậu cứ thấy mọi thứ lẫn lộn. Thời tiết nói về nắng mưa, nhiệt độ... Khí hậu cũng nói về nắng mưa nhiệt độ... Cứ lẫn lộn thế nào ý.
Cập nhật lúc 20/07/2010 10:16:53
Ngày nào, cu Tý cũng nghe "Dự báo thời tiết", thấy người ta thông báo về nhiệt độ, đổ ẩm, về mưa, gió... ở Hà Nội, Đà Nẵng, Tp. Hồ Chí Minh... Nhưng, đến khi cô hỏi, thời tiết là gì thì cu Tý không trả lời được.