Cập nhật lúc 22/07/2010 10:54:47Dấu vết Carbon là tổng lượng khí nhà kính mà con người tạo ra trong hoạt động sinh sống và sản xuất hàng ngày, được tính bằng lượng (tấn) khí CO2 tương đương.

Sự tương đương ở đây được hiểu là khả năng năng gây ra một hiệu ứng nóng lên toàn cầu của khí nhà kính loại này so với khí CO2 trong một khoảng thời gian nhất định.

Ví dụ, trong vòng 100 năm:

 Một phân tử khí CH4 có khả năng làm nóng Trái đất tương đương 25 phân tử khí CO2;
 Một phân tử khí N2O có khả năng làm nóng Trái đất tương đương 298 phân tử khí CO2;
 Một phân tử khí CHF3 có khả năng làm nóng Trái đất tương đương 14.800 phân tử CO2.

Dấu vết Carbon có hiểu đơn giản là, khi bạn dùng xe ô tô, nhiên liệu bị đốt cháy tạo ra một lượng CO2 nhất định, tùy thuộc vào mức tiêu thụ nhiên liệu của xe và quãng đường cần đi; Khi sưởi ấm, đun nấu bằng điện, dầu, khí đốt hay than đá, bạn cũng tạo ra CO2. Khi sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá, bạn cũng phát thải một số lượng CO2 và các khí nhà kính khác.

Dấu vết Carbon của một người (một quốc gia) là tổng tất cả các phát thải CO2 , được tạo ra bởi hoạt động của người (quốc gia) đó trong một khung thời gian nhất định, thường là một năm.

Dấu vết Carbon là một thước đó hữu hiệu giúp hiểu rõ tác động của hành vi cá nhân tới sự nóng lên toàn cầu. Để ngăn chặn sự nóng lên toàn cầu, việc tính toán và kiểm soát Dấu vết Carbon của mỗi người là cần thiết.