Cập nhật lúc 04/08/2010 10:52:27
CFCs là chữ viết tắt của các hợp chất Chlorofluorocarbon. Toàn bộ các khí CFC đều được sản xuất nhân tạo, chúng không có trong tự nhiên trước khi được con người tổng hợp ra.
Cập nhật lúc 04/08/2010 06:21:31
N2O là công thức hoá học của hợp chất Ô-xýt Ni-tơ, do hai nguyên tử Nitơ (ký hiệu hoá học là N) kết hợp với một nguyên tử Oxy (O) mà thành.
Cập nhật lúc 04/08/2010 06:17:56
Bầu khí quyển bao quanh Trái đất của chúng ta được chia ra làm nhiều tầng khác nhau: từ mặt đất lên đến độ cao 10 km là tầng đối lưu và từ 10 km trở lên đến 50 km là tầng bình lưu.
Cập nhật lúc 04/08/2010 06:17:27
CH4 là công thức hoá học của hợp chất Mê-tan (Methane), được tạo thành từ một nguyên tử Carbon (ký hiệu hóa học là C) và 4 nguyên tử Hydro (ký hiệu hoá học là H).
Cập nhật lúc 31/07/2010 14:29:48
CO2 là công thức hoá học của hợp chất Các-bô-níc. Ở nhiệt độ phòng, CO2 là một chất khí được tạo thành bởi một nguyên tử Carbon (ký hiệu hoá học là C) và hai nguyên tử Oxy (ký hiệu hoá học là O).