Cập nhật lúc 30/07/2010 13:23:23
Nguyên nhân của biến đổi khí hậu hiện nay được khẳng định là do hoạt động của con người. Kể từ thời kỳ tiền công nghiệp (khoảng từ năm 1750), con người đã sử dụng ngày càng nhiều năng lượng, chủ yếu từ nguồn nhiên liệu hóa thạch (than, dầu, khí đốt), nên thải vào khí quyển ngày càng nhiều khí gây hiệu ứng nhà kính, dẫn đến tăng nhiệt độ Trái đất.
Cập nhật lúc 30/07/2010 13:23:04
Các khí nhà kính được tạo ra từ các quá trình sản xuất năng lượng, công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải, thải bỏ và xử lý chất thải; từ sinh hoạt hàng ngày của con người (ăn uống, tiêu dùng, sử dụng năng lượng, sử dụng nước…).
Cập nhật lúc 19/07/2010 10:43:08
Một nghiên cứu mới kết luận cháy rừng có thể đẩy sự ô nhiễm ôzôn đến mức độ vượt quá tiêu chuẩn sức khỏe của Hoa Kỳ.